Gemstones

3.83 Carat Fancy Intense Purplish Pink Diamond

3.83 Carat Fancy Intense Purplish Pink Diamond NVL

GIA-certified cushion-cut fancy intense purplish pink diamond weighing 3.83 carats. Measurements of 9.03 x 8.37 x 5.62 mm. SI2 clarity.